Glimta stödjer nu ”exil-erbjudanden”

Vi har nu lagt in stöd för att låta våra publicister erbjuda en annan prismodell för abonnenter bosatta i andra länder. Exempelvis kan en finsk tidning erbjuda specialpriser för abonnenter bosatta i Sverige eller Norge. Funktionen finns nu i Glimtas Låsupp-tjänst men kommer även att finnas i kommande abonnemangstjänster (där funktionen blir mer användbar).