https://www.dagensmedia.se/medier/dagspress/nu-kan-foretag-kopa-ratten-att-sprida-last-di-material/#

 DI:s nya drag: företag kan köpa rätten att dela låst digitalt material med kunder.