Philanthropic article sponsoring added to Glimta PTS!

In these boring Corona times, we decided to add a feature to our Pay-To-Share article service: The Philanthropic sponsoring option! With this it it possible to let anyone read an interesting news article on behalf of a sponsoring philanthropist! As a publisher, you simply choose “Allow Philanthropic buys” in the Pay-To-Share rule. Then, when someone …

Philanthropic article sponsoring added to Glimta PTS! Read More »

IDG Sverige, ledande på IT-nyheter i Sverige, ingår partnerskap med Glimta.

IDG finns i 97 länder och vänder sig till beslutsfattare inom tech och IT men också teknikintresserade konsumenter. I Sverige är IDG utgivare av kända medievarumärken som idg.se, Computer Sweden, PC för Alla, Macworld och M3. Nu lanseras Glimtas upplåsningstjänst för företag som vill låsa upp enskilda Pro- och Plusartiklar hos IDG för spridning i …

IDG Sverige, ledande på IT-nyheter i Sverige, ingår partnerskap med Glimta. Read More »

Glimta PTR (Pay-To-Read) is now available for testing.

The Glimta Superlink technology can be used for many different purposes. We started with what we called Glimta Unlock, now renamed to Glimta PTS (Pay-To-Share). This is the base of the Glimta services and is usually what attracts the interest from newspapers. However, when a newspaper has integrated its paywall with Glimta, new services can …

Glimta PTR (Pay-To-Read) is now available for testing. Read More »

Glimta Unlock now supports Native URLs !

Up until now we have only been able to offer the Glimta Unlock service with links beginning with https://glimta.com/u/… Now, we have added support for native links! With this, the link can be something like: https://www.thenewspaper.com/some-locked-news-article#GLIMTA_UNLOCK:ABC123 (for client side paywalls) …or https://www.thenewspaper.com/some-locked-news-article?GLIMTA_UNLOCK:ABC123 (for server side paywalls) Client side or Server side paywalls? Paywalls can be …

Glimta Unlock now supports Native URLs ! Read More »