Upplåsningar stöder nu ”max antal läsningar”

Vi har nu möjliggjort för våra publicist-partners att ange max antal läsningar på en artikel. Detta kan kombineras med tidsbegränsningen. Exempel: En upplåsning på 1500 läsningar i en månad innebär att det som först passerats stänger upplåsningslänken. Antingen 1501 läsningen eller när månaden har tagit slut.   Se exempelbild nedan:

Glimta integreras med omvärldsbevakning!

Vi har nu lagt in stöd för att använda omvärldsbevakningssystem inuti vår PR-tjänst (glimta.com/pr). Först ut är svenska NewsMachine. Glimtas användare kan nu göra enklare sökningar och lägga in bevakningar på varumärken etc. Exempel: Ett bilföretag lanserar sin nya elbil. Via Newsmachine-sökningen i Glimta kan bilföretaget välja vilka artiklar man är intresserad av att låsa …

Glimta integreras med omvärldsbevakning! Läs mer »

Glimta stödjer nu ”exil-erbjudanden”

Vi har nu lagt in stöd för att låta våra publicister erbjuda en annan prismodell för abonnenter bosatta i andra länder. Exempelvis kan en finsk tidning erbjuda specialpriser för abonnenter bosatta i Sverige eller Norge. Funktionen finns nu i Glimtas Låsupp-tjänst men kommer även att finnas i kommande abonnemangstjänster (där funktionen blir mer användbar).