Upplåsningar stöder nu “max antal läsningar”

Vi har nu möjliggjort för våra publicist-partners att ange max antal läsningar på en artikel.

Detta kan kombineras med tidsbegränsningen.

Exempel:
En upplåsning på 1500 läsningar i en månad innebär att det som först passerats stänger upplåsningslänken.
Antingen 1501 läsningen eller när månaden har tagit slut.

 

Se exempelbild nedan: