OM GLIMTA

Teknik för framtidens media

Glimta skapades för att med teknik och innovation accelerera publicisters digitala transformation. Vi stödjer mediers utveckling av nya hållbara affärsmodeller och erbjudanden som kan finansiera framtidens journalistik.

Vår ambition är att tillsammans med våra kunder

  • Säkra kvalitetsjournalistiken i en digital värld präglad av fake news, filterbubblor och globala plattformar som dominerar såväl nyhetsförmedling som annonsmarknad.
  • Stödja tidningars och tidskrifters digitala transformation utan att aggregera deras innehåll, stjäla deras kunder eller åka snålskjuts på deras data.
  • Skapa nya innehållsintäkter från tjänster till företag, sällanbesökare, nischmålgrupper och andra användare som de existerande tidningsabonnemangen inte attraherar.

Företagsuppgifter:

Glimta Technology AB

Postadress:
Karlsuddsvägen 9
18593 Vaxholm
Sweden
Organisationsnummer: 559181-2929
0708-558899

Besöksadress: 
Kista Science Tower
Färögatan 33, 164 51 Kista
Våning 31, c/o Pergite Software AB
Karta