Vi hjälper publicister att skapa nya affärer med sin betalvägg

Glimta öppnar upp en helt ny och spännande marknad för publicister som har en betalvägg, närmare bestämt kommunikations- och PR-branschen.

Betalväggar har de senaste åren poppat upp som champinjoner. Stora dagstidningar, små lokaltidningar och nischade tidskrifter, alla hänger de på betaltåget. Vi bevittnar en tidningsbransch som är på väg att byta digital affärsmodell, från annonsintäkter till läsarintäkter.

För kommunikationsbranschen innebär betalväggarna en stor utmaning. Plötsligt hamnar resultatet av pressreleaser och andra PR-aktiviteter bakom lås. Antalet läsare faller kraftigt när bara betalande prenumeranter släpps in. Och att dela mediernas låsta artiklar på egna eller sociala medier är svårt. Konsekvensen är att effekten av investeringen i PR och kommunikation i etablerade medier försämras kraftigt.

Men detta är ett problem som publicisterna kan lösa – och de kan ta betalt för lösningen! Som publicist kan du helt enkelt erbjuda företag upplåsning av en enskild artikel som de önskar sprida. Det görs genom att du erbjuder en ”superlänk” som kringgår betalväggen tillsammans med en licens som ger företaget rätt att dela superlänken fritt med andra, exempelvis kunder och anställda.

Kunden kan vara ett företags eller en organisations kommunikationsavdelning som vill tillgängliggöra artiklar från trovärdiga medier och sprida dem till en större publik. Kunden kan givetvis även vara en kommunikationsbyrå eller någon annan som professionellt jobbar med PR eller opinionsbildning.

Affärsmodellen är egentligen inte ny. Under papperstidningarnas glansdagar brukade vi kalla detta för ”särtryck”. Det vill säga tryckta kopior av tidningssidor som företag kunde dela ut till kunder och prospekts på mässor och liknande. Problemet med särtryck var allt jobb som krävdes. Och att affären inte skalade särskilt bra för publicisten.

Upplåsning av enskilda artiklar bakom betalväggar är bra mycket smartare och har större potential. Javisst, marknaden är fortfarande i sin linda, men det handlar om en helt ny intäktsström som varken stör eller konkurrerar med kärnaffären, de digitala prenumerationerna.

Upplåsning genom Glimtas plattform är också en etiskt hållbar affärsmodell. Som tredjepartsleverantör tar vi hand om marknadsföring och försäljning av tjänsten så att publicisten kan koncentrera sig på journalistiken.

Att ingå partnerskap med Glimta är mycket enkelt. Som publicist behöver du bara ansluta dig till marknadsplatsen för att kunna ta emot förfrågningar från kunder. För att kunna leverera upplåsningstjänsten behöver du göra en mindre teknisk integration.

Att ingå partnerskap med Glimta är mycket enkelt. Som publicist behöver du bara ansluta dig till marknadsplatsen för att kunna ta emot förfrågningar från kunder. För att kunna leverera upplåsningstjänsten behöver du göra en mindre teknisk integration.

Resten tar Glimta hand om:

  • Drift och utveckling av marknadsplatsen
  • Marknadsföring och försäljning
  • Ordermottagning och betalning (kort eller faktura)
  • Kundsupport
  • Analys och mätning (Publisher Dashboard)

För dessa tjänster får Glimta 30 procent av intäkten. 70 procent går till publicisten. Transaktionerna rapporteras och betalas varje månad. Partnerskap med Glimta kräver inga investeringar eller andra kostnader och våra publicistavtal kan avbrytas med kort varsel.

 

Glimtas vision är att utveckla en långsiktigt hållbar affärsmodell som stödjer kvalitetsjournalistik och att göra det tillsammans med de mest innovativa bolagen i medie- och kommunikationsbranschen.

Häng med på resan! Fyll i vårt formulär så kontaktar vi dig och berättar mer.

This is the url of the newspaper or media site to enroll.
The Glimta Newsletter is a monthly email for publishers and PR professionals. You can opt out at any time.