EDU-priser

Glimtas EDU-priser får endast användas av skolor, universitet eller motsvarande icke-kommersiell organisation inom utbildningssektorn.